Fotominne: Lågfjøsen på Stranda

STRANDA PÅ 80-TALLET: Et bilde fra Stranda i Senjahopen på 80-tallet. Et interessant element i bildet er imidlertid lågfjøsen som vi ser på jordet ovafor bebyggelsen.  Foto: Stein Wilhelmsen

fotominner

[Fotominner]

Et bilde fra Stranda i Senjahopen på 80-tallet. Bildet ble tatt i forbindelse med at man planla et boligfelt i området. Det er det foreløpig ikke blitt noe av.