Kamp om plassering av sameskolen

SAMESKOLEN: Det er Sørreisa som ledet kampen om plassering av den nye Sameskolen, som man regnet med skulle stå ferdig i løpet av 1990. Her er noen av elevene ved sameskolen på Haraldvollen. Fv. Ellen Margrethe Eira, Margrethe Eira, Åsel Aili Einejord, foran, Berit Ellen Eira, Aslak Tore Eira, Helge Oskal Rørslett, Lars Mikkel Sara og Risten Anne Siri.   Foto: Laila Steinhaug

fotominner

Det er Sørreisa som ledet kampen om plassering av den nye Sameskolen, som man regnet med skulle stå ferdig i løpet av 1990. Her er noen av elevene ved sameskolen på Haraldvollen. Fv. Ellen Margrethe Eira, Margrethe Eira, Åsel Aili Einejord, foran, Berit Ellen Eira, Aslak Tore Eira, Helge Oskal Rørslett, Lars Mikkel Sara og Risten Anne Siri.