Fotominne: Lot seg ikke stoppe av regnet

LOT SEG IKKE STOpPE AV REGNET: Team Midt-Troms. Fra venstre: Eirik Henriksen, Helge Stenvold, Stein Morten Gulbrandsen, Tím Johansen, Frode Theodorsen, Brynjar Jørgensen, Esben Tøllefsen, Catarina Nilssen, Kristin Berglund, Gudrun Fredriksen og Kristin Johnsen. Foran: Nina Skoglund og Ståle Hansen. Treneren til gjengen var Dagfinn Stenvold.   Foto: Stein Wilhelmsen

fotominner

[Fotominner]

I desember 1990 pøset regnet med, og truet med å ødelegge treningsmulighetene i Finnfjordbotn for Team Midt-Troms.

Men de unge skiløperne lot ikke fortvilelsen ta overhånd.