Fotminne: Utplassert på Domus i 1983

UTPLASSERT PÅ DOMUS: 18.–29. april 1983 var Lisa Nordgård jobbet på lageret til Domus i arbeidsuka.  Foto: Sissel Lund

fotominner

[Fotominner]

18.–29. april 1983 var 29 elever ved Rossfjord skole utplassert i arbeidspraksis ved forskjellige bedrifter.

Flesteparten var utplassert i Finnsnes-området, mens noen hadde valgt Tromsø.