Skrev bakerhistorie i 1990

FERSKE BAKERE: Det ble rett og slett skrevet bakerhistorie på Bakeriet i Botnhågen i januar 1990. For første gang ble det avlagt svenneprøve på bakeriet. De to unge herrene Leif Gunnar Arnesen (foran t.v.) og Ulf Tore Larsen (foran t.h.) bestod prøven sammen med glans til stor begeistring fra fagjuryen som bestod av Oddvar Sætrum (bak t.v.), Sverre Lotre og Asbjørn Hansen. De ble så imponert av sistnevnte tok gutta i øreflippen og sa: – Vi er fornøyde med dem. De kan bake. Bildet er hentet fra Folkebladets arkiv og er tatt av Tom R. Johansen. 

fotominner

Det ble rett og slett skrevet bakerhistorie på Bakeriet i Botnhågen i januar 1990. For første gang ble det avlagt svenneprøve på bakeriet. De to unge herrene Leif Gunnar Arnesen (foran t.v.) og Ulf Tore Larsen (foran t.h.) bestod prøven sammen med glans til stor begeistring fra fagjuryen som bestod av Oddvar Sætrum (bak t.v.), Sverre Lotre og Asbjørn Hansen. De ble så imponert av sistnevnte tok gutta i øreflippen og sa: – Vi er fornøyde med dem. De kan bake. Bildet er hentet fra Folkebladets arkiv og er tatt av Tom R. Johansen.