Fotominne: Asle og hunden Gay passet på om natten

  Foto: Kjartan Sørensen

fotominner

Tirsdag 14. august 1984 hadde Troms Folkeblad en reportasje på trykk om Securitas, hvor tittelen var «Nattens voktere». «Når det lakker og lir mot sengetid for «skikkelige» folk dukker de opp i sne «Golfer». Hva kan vi kalle dem: «Securitaskran», «reservepolitiet», «bygningssnikene» eller «diselheltene»? Nei. De er nattens voktere.» Slik startet reportasjen skrevet av Kjartan Sørensen, som var med vekter Asle Eide og hunden Gay en natt på jobb. Bildet er tatt av Kjartan Sørensen, og stammer fra Folkebladets arkiv.