Fotominne: 40 år siden veien ble overlevert

BYGGING AV MEFJORDVEIEN: Den 11,2 kilometer lange veistrekninga med tre tunneler mellom Senjahopen og Mefjordbotn kostet knapt 32 millioner kroner å bygge. Dette bildet viser tunnelinnslaget i Breitinden.  Foto: Arild D. Moe

fotominner

[Fotominne]

13. september 1978 ble  veiprosjektet Mefjordbotn–Senjahopen offisielt overlevert fra anleggsavdelingen til vedlikeholdsavdelingen i Statens vegvesen. Det er i år 40 år siden. Byggetida for veien hadde vart i fem år.

Veien ble tatt i bruk av bygdefolket året før den offisielle overleveringa fant sted, derfor var det ikke lagt opp til noen stor festivitas, utenom et kort formelt samvær ned gratulasjonstaler og underskriving av protokollen.