Disse eiendommene skiftet eier i oktober

Her er eiendommene som skiftet eier i løpet av oktober måned 2021.
eiendom

Bardu

Olderveien 8 (Gnr 17, bnr 437) er solgt for kr 3.300.000 fra Heidi Martinsen til Tonje Sneve Vesterhus og Zabi Nabizade (01.10.2021)

Furuveien 47 (Gnr 42, bnr 243) er solgt for kr 2.550.000 fra Inger J Løvlund-Rikardson og Thomas Rikardson til Kristoffer S Holm (06.10.2021)