Disse eiendommene skiftet eier i februar

Dette er alle eiendommer som ble omsatt i Midt-Troms i februar 2018.
eiendom