Disse eiendommene skiftet eier i januar

Dette er alle eiendommer som ble omsatt i Midt-Troms i januar 2018.
eiendom