Sjokket — og tiden etterpå

Norge var i sjokk. En hel verden trodde ikke det kunne skje vårt lille land. En handling som har preget oss i ti år.
bildespesial

Her er bilder fra terrordagen, fra dagene og årene etterpå samt fra torsdagens minnemarkeringer nasjonalt og lokalt.