Vil ha sin egen fugl

Lavangen Fjellvandrerlag innbyr innbyggerne i kommunen til å forslå kommunefugl og kommuneblomst.
nyheter

Det finnes en nasjonal fugl, fossekallen, og to nasjonalblomster, røsslyng og bergfrue. Troms har valgt kjøttmeisen til fylkesfugl og knappsoleien til fylkesblomst.

Og nå vil Lavangen ha sin fugl og sin blomst. Fjellvandrerlaget mener at fuglen helst bør være en standfugl, som oppholder seg i kommunen hele året.

Den foreslåtte blomsten må nødvendigvis ikke finnes i alle grender i kommunen, men bør være lett å kjenne igjen uten å være botaniker.

Valget av kommunefugl og – blomst vil bli offentliggjort under Lavangsvekka i år.