Oljeboring kan avgjøre stemmer

Flere velgere kan la holdningen til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja avgjøre hvilket parti de setter på stemmeseddelen.
valg 2009

Akkurat som partiene er det mange velgere som har en bestemt mening om oljeboring i nord.

- Færre stiller seg likegyldige til denne saken. Det er veldig sterke følelser involvert. Mange er veldig for, andre er veldig mot, sier fylkesleder i Natur og ungdom, Ola Solberg Christoffersen.

For tiden jobber organsiasjonen med å samle inn underskrifter mot oljeboringen, og i Troms har over 3.000 skrevet under så langt. 25.000 underskrifter er samlet på landsbasis, og etter valget vil de overlevere underskriftene til partiene som skal stifte regjering.

Nuller hverandre ut

Ifølge valgforsker Marcus Buck er oljeboring det for tidlig å si om oljeboring blir en viktig sak i valgkampen, men han utelukker ikke at en del velgere vil endre parti som følge av engasjementet.

- De som tidligere har stemt Venstre, men er for oljeboring hopper til Høyre, mens Ap-velgere som er mot oljeboring vil hoppe over til SV, sier han.

Samtidig mener han at saken ikke vil få betydning for fordelingen mellom de ulike partiene, og i hvert fall ikke for balansen mellom den borgerlige og rød-grønne blokken.

- Det nuller hverandre ut fordi velgerne går i begge retninger. Den kan godt være en sak folk velger parti ut fra, uten at det får betydning for mandatfordeling, forklarer Buck.

Parti:

Frp

Høyre

Venstre

Krf

Sp

Ap

SV

Rødt

Ojeboring:

For

For

Mot

Mot

Mot

Ikke konkludert

Mot

Mot

Klar mening

De fleste partiene har et tydelig standpunkt i forhold til om de ønsker boring etter olje i neste stortingsperiode. Arbeiderpartiet er det eneste partiet som ikke har konkludert enda.

- Det er gyteområde for verdens siste store torskestamme, levegrunnlaget i flere tusen år for innbyggerne i Nord-Norge, det vil ikke Venstre gamble med, sier Jonas Eilertsen (V).

- Høyre sier et klart ja fordi vi trenger kompetansearbeidsplasser. Landsdelen trenger flere bein å stå på. Det må stilles strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap og legges til rette for sameksistens olje - fisk, forklarer Elisabeth Aspaker (H).

Relaterte saker: