Forskningsdagene i Midt-Troms
Gå til

STERKT TEMA: Årets tema "Hjernen" er noe Forskningsdager-koordinator Elin Byberg er spesielt opptatt av.   Foto: Kariann Bjørnerøy, Folkebladet

Elins pappa var dement: – Jeg skulle ønske jeg visste mer

Elin Bybergs pappa led av Alzheimers sykdom. Nå ønsker hun mer kunnskap, større åpenhet og økt støtte, både for de som rammes og de pårørende.

«Hjernen» er tema for Forskningsdagene i år, og for prosjektleder og koordinator Elin Byberg i Næringshagen Midt-Troms er temaet ekstra aktuelt.

– Pappa led av Alzheimers sykdom de siste 10 årene, og døde i sommer. Demensforskning står dermed mitt hjerte nært. For meg personlig er det spesielt at dette er fokus på årets Forskningsdager.

De siste årene har vi fått mye ny kunnskap om hjernen, men det er likevel det organet i kroppen vi vet minst om. Forskningsdagene 16.-27. september setter hjernen på dagorden.

Næringshagen Midt-Troms vil koordinerer denne festivalen for 17. året på rad i Midt-Troms, og for dem og det nettverket av aktører som bidrar i gjennomføringen av forskningfestivalen, er dette prosjektet ett av flere virkemidler for å styrke kompetansebygging, entreprenørskap og innovasjon i regionen.

Forskningsdagene har siden 2003 vært en viktig ressurs i Midt-Troms for å lage møteplasser i og for nærings- og samfunnsliv i de seks kommunene i regionen. Kunnskap, læring og forskning er viktig for den enkelte, fra barnehage og gjennom hele livsløpet, for næringslivet og for offentlig sektor, og for samfunnets attraktivitet og omdømme.

Hva er demens?

I Midt-Troms vil det holdes en rekke foredrag og arrangementer knyttet til «Hjernen», og lørdag 19. september klokka 13 holder universitetslektor Anne-Margrethe Støback et foredrag som heter «Hva er demens?».

Støback skal ta for seg ulike demenssykdommer, hvordan tilstanden kan utvikle seg og hvordan omgivelsene kan oppleve dette. Hun vil også se på om noe kan gjøres for å gi en god hverdag til de som rammes av denne tilstanden.

– Det er Studiesenteret Midt-Troms som har bidratt til at vi får Anne-Margrethe Støback hit. Foredraget holdes i Kunnskaps- og næringsparken på Finnsnes, men vi vil også i samarbeid med Folkebladet streame foredraget slik at alle som ønsker skal få tilgang til det, sier Byberg som er glad for at dette foredraget holdes lokalt, og at Forskningsdagene kan være med på å spre kunnskap om forskning og utvikling om demens.

Klikk her for å se mer om demens-foredraget. 

Viktig med informasjon til pårørende

Selv forteller hun at som pårørende er det en vanskelig sykdom å oppdage.

– I starten er det lett å tenke at personen er litt «glemsk» eller «roter» litt, før man etterhvert skjønner at det er noe mer som ligger bak. Det tok tid før vi som sto rundt skjønte alvoret og ikke minst hvilket samspill man kan ha med noen som har demens. Da pappa fikk sykdommen var det ingen naturlige steder i nærområdet vi kunne oppsøke for å finne informasjon.

Flere eldre, flere demente

Byberg mener at tilrettelegging for de demente og informasjon om sykdommen vil bli mer og mer viktig ettersom vi går inn i en tid med en stadig økende eldre befolkning.


– Vi lever lengre og flere blir eldre. Da vil også flere av oss få en eller annen form for demens. For mange kommer støtteapparatet for sent på banen, og da er også de pårørende så slitne at de ikke klarer mer, sier Byberg.

Hun har stor tro på åpenhet, og har vært åpen om farens sykdom.

– Jo mer man snakker om det og jo større fokus i samfunnet, jo mer kan vi være med å påvirke og utvikle et løp for demente, allerede i en tidlig fase av sykdommen.

TEAM: Det er Næringshagen Midt-Troms som har ansvaret for å koordinere Forskningsdagene i Midt-Troms. Fra venstre Øivind Søreng, Elin Byberg, Stefan Paulsen, Kjetil Blix Strokkenes og Åsta Sortland.   Foto: Kariann Bjørnerøy, Folkebladet

Aktivitet er godt for hjernen

Nyere forskning peker også på hvor viktig en aktiv livsstil er for å forebygge demens. Hjernen vår verken løfter eller løper – da har kanskje ikke fysisk aktivitet og trening noe særlig effekt på denne, eller?

– Bardufoss aktivitetsmedisinske senter skal holde et foredrag om nettopp hvor viktig fysisk aktivitet og trening er for en frisk og sunn hjerne. De skal også se på hvilke typer fysisk aktivitet som betyr mest for hjernen. All aktivitet er bra, men det er noen som påvirker i mye større grad enn annen, sier Byberg.

Foredraget vil finne sted på Bardufoss Videregående skole på Rustahøgda, men også dette foredraget vil bli gjort tilgjengelig digitalt slik at flest mulig kan få det med seg.

Her finner du mer informasjon om dette foredraget.


Frisklivssentralen i Senja kommune vil sammen med Senja bibliotek tilby et foredrag myntet på «Hverdagshjernen» - Hvordan kosthold og fysisk aktivitet påvirker hvor godt hjernen vår fungere.

– Hver dag springer vi mellom jobb, gjøremål i huset, fritidsaktiviteter, familie og venner. Det krever mye av kroppen vår, og da er det enda viktigere å spille på lag den slik at den kan gjøre en god jobb. Hjernen vår spiller en sentral rolle i dette. Uten hjernen fungerer ingenting. Men hva er det hjernen vår trenger? Hvordan kan vi fylle riktig «drivstoff» på hjernen vår slik at voksne og barn kommer seg best mulig igjennom en hektisk hverdag?

Klikk her for å lese mer om arrangementet i Senja bibliotek.

HJERNEN: Temaet for årets Forskningsdager er "Hjernen" og gjennom mange ulike arrangementer og foredrag skal vi få oppdatert kunnskap om dette organet i kroppen.   Foto: Kariann Bjørnerøy, Folkebladet

Mange digitale arrangementer

Forskningsdagene 2020 blir litt annerledes enn tidligere år.

– På grunn av koronaviruset har vi som arrangører andre retningslinjer vi må forholde oss til, og vi har i mye større grad måtte tenke nytt, både med tanke på mindre arrangement og mer digitale løsninger. Tidligere år har vi også kunne hatt et stort Forskningstorg med mange spennende aktiviteter og show for store og små, dette avlyses dessverre i år over hele landet.

– Vi i Næringshagen Midt-Troms er likevel svært fornøyd med alle de arrangementene som vi i år kan by på. Mange av arrangementene er digitale, som gjør det enklere for mange å følge med. Vi streamer selv en del av våre lokale arrangement, men også nasjonalt er det mye spennende å følge med på. Alt er gratis, og det vanskeligste blir å velge, for det er så mange gode foredrag, webinarer og youtube-serier. Jeg vil anbefale alle å ta en titt på nettsiden til Forskningsdagene.no, her er det bare å velge å vrake i gode foredrag på øverste hylle.

LEDELSE: Stine V. Hofsøy vil holde et webinar om hvordan ledere kan navigere i krise.   Foto: Privat

 

Ledelse i krise

Næringshagen Midt-Troms inviterer også sine målbedrifter og samarbeidspartnere til et digitalt arrangement som har fått tittelen: Å lede i ro og trygghet.
 

– Hva gjør man som leder når en global krise rammer og hele verden blir snudd på hodet? Hvordan påvirker det deg som leder? Hvordan skal man egentlig navigere i denne nye tilværelsen med nye problemstillinger og utfordringer? Og hvordan kan man bygge gode team både i hverdag og tøffe tider?

Foredraget er skreddersydd for Næringshagen Midt-Troms i forbindelse med Forskningsdagene 2020.  Stine V. Hofsøy som er sertifisert stressleder vil vise deg som leder fem teknikker for å lede med ro og trygghet, i hverdag og i krisetider. Hun vil fortelle om hvordan negativt stress kan påvirke hjernen og tipsene og verktøyene vil være gode hjelpemidler for ledere/gründere for å finne ro og trygghet i lederrollen.

Hvilken jobb passer for meg?

I tillegg byr Midt-Troms karrieresenter på digitalt foredrag med tema «Forstå mentale prosesser i karriereveieledning”.

– Her har Midt-Troms karrieresenter fått Elaine Bloom som er en kjent foredragsholder og karriereveileder, hun vil ha fokus på hvordan man kan forstå egne og andres mentale prosesser i lys av karriereutvikling, karriereplanlegging og karrierevalg. Det blir en solid kombinasjon av forskning og empiri, humor og mulighet for å stille spørsmål på slutten av foredraget. Her er det bare å glede seg, sier Elin Byberg.

Klikk her for å lese hele programmet til Forskningsdagene i Midt-Troms og for å melde seg på noen av de digitale foredragene.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Folkebladets redaksjon, men av Folkebladets markedsavdeling.

Folkebladet er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på folkebladet.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.