Leading Web Solutions
Gå til

Gebyrer og kostnader som følger med et lån

Et økende antall personer velger å ta opp lån uten sikkerhet for å finansiere utgiftene sine. Bruksområdene varierer, og inkluderer alt fra bilreparasjoner til finansiering av hverdagslige utgifter. Markedet for forbrukslån har vært i sterk vekst de siste årene, der ferske tall viser at den totale gjelden nå overstiger 100 milliarder kroner.

Majoriteten av de som søker om forbrukslån vet at det er en kostbar låneform, hvor rentene ofte ligger en god del høyere sammenlignet med et lån med pantesikkerhet. Mye tyder likevel på at utvalgte kundegrupper ikke har gjort seg kjent med alle gebyrer og kostnader på forhånd.

Bankene stiller ingen krav om pantesikkerhet når de betaler ut forbrukslån og som en konsekvens vil rentenivået også være en del høyere, sett opp mot de mer ‘tradisjonelle banklånene’. Her finner du svaret på hvilke kostnader og gebyrer du må betale når du tar opp et lån uten sikkerhet.

Renter

Renter er den største enkeltkostnaden, og kan deles opp i 2 grupper: Nominelle og effektive renter. Den nominelle renten er grunnrenten på lånet ekskludert gebyrer og vil alltid være lavere enn den effektive renten. Den effektive renten, som inkluderer gebyrer vil til gjengjeld bestemme den totale kostnaden på lånet ditt. Det er derfor viktig å se på det effektive rentenivået når du skal vurdere den virkelige kostnaden med å låne penger.

Du har sikkert sett en reklame for forbrukslån der de oppgir “teoretiske” rentesatser. Selv om disse rentesatsene er noe de reklamerer for er det ikke sikkert at den prisen vil gjelde for deg. Hver enkelt bank gjør en individuell kredittvurdering av den som søker om lån, som igjen danner det endelige grunnlaget når renten skal bestemmes.

Gebyr for å opprette lånet

De fleste banker vil kreve et engangsgebyr for å opprette gjeldsbrevet. Gebyrets størrelse utgjør som regel et sted mellom 800 til 1 200 kroner, avhengig av hvilken bank det er snakk om. Noen banker velger å justere gebyrstørrelsen i henhold til beløpet du låner, men det er slettes ingen utbredt praksis.

Etableringsgebyret utgjør en betydelig engangskostnad og kan være nok til å heve den effektive renten med flere prosentpoeng. Aksepterer du for eksempel et tilbud om forbrukslån uten sikkerhet på 25 000 kroner med et gebyr på 1 000 kroner, vil det alene utgjøre 4,00 prosent av lånebeløpet. Ha derfor ekstra fokus på dette gebyret når du sammenligner avtaler om lån.

Det er vanlig praksis blant norske långivere å trekke fra gebyret i det pengene betales ut til låntakers konto. Et lån på 50 000 kroner med 1 000 kroner i etableringsgebyr vil derfor medføre at låntaker får utbetalt 49 000 kroner.

Vedlikehold av gjeldsbrevet

Termingebyr (også ofte kalt administrasjonsgebyr) legges til på det månedlige terminbeløpet, og skal i teorien dekke bankens kostnader for å holde lånet ved like. Selv om termingebyrene er småbeløp (ofte under 50 kr per måned), kan det resultere i store beløp over tid.

Et termingebyr på 50 kroner vil over en treårs periode medføre en ekstrakostnad på 1 800 kroner, enda du betaler ned lånet i faste avdrag (50 kroner x 36 måneder = 1 800 kroner). Termingebyret er sammen med etableringsgebyret faktorer som bestemmer lånets effektive rente. Beløpet har mest å si for de som velger å ta opp et lån med lang nedbetalingstid.

Kostnader relatert til fakturering

Fakturagebyret blir ofte oversett når lånets totale kostnader skal kalkuleres. Riktignok er det slik at de færreste banker krever fakturagebyr, gitt at du mottar regningen elektronisk. Her finnes det noen unntak med banker som krever fakturagebyr uavhengig av leveringsmetode.

Dette gebyret skal dekke kostnader ved forsendelse av faktura i post. Gebyret er ofte mulig å slippe unna ved bruk av eFaktura eller opprettelse av avtalegiro. De fleste banker tilbyr disse tjenestene.

Tinglysing av avtalen

Tinglysingsgebyret er kun relevant i de tilfeller hvor du må stille pantesikkerhet. Vanlige eksempler inkluderer lån til kjøp av båt, bil og bolig. Banken tar pant i verdiobjektet slik at de kan dekke inn lånet ved mislighold.

Her ligger også årsaken til at bankene som oftest krever bortimot 35 prosent egenkapital ved lån til diverse motoriserte kjøretøy. Disse verdiobjektene faller i verdi såpass raskt at banken risikerer å tape penger hvis den dekker 100 prosent av lånebeløpet. Du må selv belage deg på å betale tinglysingsgebyret, som i noen tilfeller kan være betydelig.

Regneeksempel: 65 000,- over 5 år, effektiv rente 16,73%, etabl.geb 1 000,-. Tot. 93 942,-

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Folkebladets redaksjon, men av Folkebladets markedsavdeling.

Folkebladet er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på folkebladet.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.