FLEKSIBELT - Troms Høyre vil sikre at intensjonen med endringene i lovverket skal føre til en mer fleksible tilnærming til bruk av snøscooter, skriver Regina Alexandrova.
(Foto: Ivar Paulsen)

FLEKSIBELT - Troms Høyre vil sikre at intensjonen med endringene i lovverket skal føre til en mer fleksible tilnærming til bruk av snøscooter, skriver Regina Alexandrova. Foto: Ivar Paulsen

Ja til bruk av snøscooter!

Lov om motorferdsel i utmark

Lov om motorferdsel i utmark gir anledning til å gi dispensasjon for kjøring med snøscooter til hytte med 2,5 km avstand fra vei. Det er åpenbart for oss i Høyre at det er reell kjøreavstand som må gjelde, og at sikkerhetshensyn og eksisterende parkeringsområder må hensyntas.

Det at miljødirektoratet og Fylkesmannen i Troms i hovedsak tolker og legger til grunn at denne avstanden måles i luftlinje fratar mange hytteeiere som ikke har vei til hyttene muligheten til å bruke scooter. Når Fylkesmannen i Troms i tillegg ikke hensyntar avstand til parkering og sikkerhetsmessige tiltak er det lett å tillegge disse instansene en tilnærming til strengest mulig tolkning av lovverket med ønske om marginal scooterkjøring. Det er ikke det som er intensjonen med loven.

Fylkesmannen i Nordland har en fleksibel tilnærming til lov om motorferdsel i utmark, og har fått til gode dispensasjoner for hyttekjøring og løypetraseer for rekreasjonskjøring - og samtidig holdt seg innenfor tolkningsrommet til lovverket.

Det mener Høyre at vi også må få til i Troms! Det burde være unødvendig at Høyre sine representanter på Stortinget i miljøkomiteen må jobbe opp mot departementet for å få på plass en forklaring til tolkning av lovverket - men det gjøres nå.

På Stortinget prøvde Høyre og Frp i høst å få med Sp på et flertallsvedtak om å fjerne minstemålet på 2,5 km kjøreavstand til hytter - men det ville ikke Senterpartiet støtte. Så det at Sp i Troms nå prøver å gi inntrykk av at de ønsker en annerledes håndheving av scooterløyver er meningsløst så lenge de ikke ville stemme for å myke opp regelverket ytterligere - det eneste de oppnår er å lure folk til å tro at Sp vil kjøre en annen scooterlinje om de kommer i posisjon.

Troms Høyre vil sikre at intensjonen med endringene i lovverket skal føre til en mer fleksible tilnærming til bruk av snøscooter som et transportmiddel og til rekreasjonskjøring i godkjente løypetraseer.

Si din mening: Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00). Du må være innlogget på Facebook for å kunne kommentere. Upassende og injurierende innlegg vil bli slettet! Hele debatter kan også bli fjernet uten forvarsel.

Varsle om upassende innlegg her

Følg Folkebladet på Facebook

Mer å lese på Folkebladet:
 

Det burde være unødvendig at Høyre sine representanter på Stortinget i miljøkomiteen må jobbe opp mot departementet for å få på plass en forklaring til tolkning av lovverket - men det gjøres nå.

Regina Alexandrova
Leses nå
 
Folkebladet som E-avis