Stiftelsen Utleieboliger i Alta driver utleie og forvaltning av ca. 367 boliger i Alta kommune i dag. Stiftelsen utleieboliger i Alta er Alta kommunes viktigste verktøy for fremskaffelse av nye kommunale boliger og vi vil derfor til enhver tid ha nye bygg som skal føres opp. I tillegg er en del av bygningsmassen av eldre årgang og vil etter hvert trenge omfattende renovering. I den forbindelse vil vi ha behov for en person til å drive prosjektledelse av alle nybygg under oppføring, samt planlegge og drive prosjektledelse av evt. renoveringer av eksisterende bygg fremover.

Prosjektleder – Bygg

Søk på stillingen

ATTRAKTIV PROSJEKTSTILLING
(3 års prosjektstilling, med mulighet for forlengelse)

Stillingen medfører ansvar for igangsetting og oppfølging av Stiftelsen utleieboliger i Altas byggeprosjekter i alle faser, og at prosjektene gjennomføres ihht. vedtatte økonomiske rammer og avtalt fremdrift. Stillingen vil bli tillagt et særlig ansvar for utredning av Stiftelsen utleieboliger i Altas prosjekter i en tidlig fase. Dette omfatter blant annet vurdering av lokalisering, behovsavklaringer, brukermedvirkning, arbeid med programfaser og prosjekteringsfaser, samt generelt utredningsarbeid.

For stillingen søker vi en person som:
✔ Har høyere utdannelse innen relevante fagområder, fortrinnsvis byggfag
✔ Har relevant erfaring som prosjektleder, fortrinnsvis fra byggeprosjekter
✔ Har kunnskaper om offentlige anskaffelser
✔ Har IKT-brukerkompetanse
✔ Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
✔ Er utadvendt, har gode samarbeidsevner og er serviceinnstilt.

Stiftelsen utleieboliger i Alta kan for stillingene tilby følgende:
✔ Interessante og faglig krevende arbeidsoppgaver i et godt og trivelig arbeidsmiljø
✔ En organisasjon som vektlegger personlig initiativ
✔ Stor frihet til selvstendige faglige avgjørelser
✔ Lønn etter avtale
✔ Pensjonsavtale

Søknadsfrist: 27. mars 2017
Tiltredelse: Etter avtale.

Nærmere info. om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder Kjell Iver Suhr, tlf. 97 19 54 13, eller e-post; kjell.iver@uba.no

Skriftlig søknad sendes til; Stiftelsen utleieboliger i Alta, postboks 1046, 9503 Alta eller på e-post til; kjell.iver@uba.no innen 27. mars 2017.

 

Firma: Stiftelsen Utleieboliger i Alta
Omfang: Heltid
Varighet: Prosjekt
Sektor: Privat
Søknadsfrist: 27. mars 2017

Søk på stillingen

Andre stillinger fra Stiftelsen Utleieboliger i Alta

Søkeresultater
  • Sortér
  • Sist publisert
  • Tittel alfabetisk
  • Arbeidsgiver alfabetisk
Laster...